Kozi Dryngiel

Nie obstając przy niczym upadniesz od byle czego

O nas

Na stronach tego portalu staramy się przkazać Wam materiały świadczące o klęsce naszych marzeń o wolnej Polsce. Polska została sprzedana. To co już nastąpiło i to co nadchodzi jest dokładnym przeciwieństwem celów, jakie na początku lat 80-tych stawiała sobie „Solidarność”.

Poprzez eksploatacje sentymentów anty-sowieckich i podsycanie nastrojów anty-rosyjskich Polska została wepchnięta w szpony zachodniego systemu bankowego. Integracja militarna w ramach NATO, integracja ekonomiczna w ramach Unii Europejskiej i integracja polityczna, będąca następstwem ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, odebrały nam niezawisłość polityczną, niezależność gospodarczą i prawo do samostanowienia w naszym własnym kraju.

Spadający na nas globalny kryzys ekonomiczny ostatecznie zakończy nasze marzenia o „zachodnim stylu życia” pod złudnym protektoratem Ameryki i Zachodniej Europy. Nasza naiwność doprowadziła do tego, że staliśmy się przedmiotem i ofiarą manipulacji sterowanej przez glówne międzynarodowe ośrodki finansowe. Zmierzają one do połączenia państw różnych regionów w bloki, a następnie do połączenia tych bloków w celu ustanowienia tzw. Nowego Porządku Świata pod jednym światowym rządem kierowanym przez elity finansowo-militarno-przemysłowe.

Celem ostatecznym jest pełna kontrola bankierów nad gospodarką światową. Nasze marzenia o kapitaliżmie szybko przekształcają się w nową „komunę”, tym razem komunę totalitarnego imperializmu. W tym Nowym Świecie nie będzie miejsca na demokrację, ani na prawa człowieka i obywatela. Ucisk i wyzysk klas niższych będzie możliwy dzięki pełnej i scentralizowanej kontroli ekonomicznej, politycznej i militarnej skupionej w rękach nielicznej oligarchii.

Ci sami bankierzy celowo doprowadzili do pogłębiającej się przed naszymi oczami globalnej recesji. Służy ona skoncentrowaniu zasobów finansowych w rękach kilku prywatnych karteli oraz doprowadzeniu do chaosu gospodarczego i społecznego na skalę światową, z którego ma się narodzić Nowy Porządek Świata.

Nieprzypadkowo Ameryka i Anglia skwapliwie skorzystały z „przypadkowego” wydarzenia z dnia 11 sierpnia 2001 roku, aby zainicjować „wojnę przeciwko terrorizmowi”. Ta wojna, znów „przypadkowo”, koncentruje się na zagarnianiu terenów bogatych w ropę naftową i gaz ziemny oraz terenów, na których planowana jest budowa rurociągów. Te działania mają uzależnić narody świata od imperialistycznego kurka energetycznego oraz mają wyłączyć Rosję z dostępu do ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Morza Kaspijskiego i z handlu surowcami energetycznymi.

Możliwe, że nie wszystkie karty są jeszcze w tej grze rozdane. Rosja, Chiny i Iran mają wystarczająco dużo własnych zasobów naturalnych aby liczyć na to, że uda im się obronić swoją niezależność polityczną. Rozprzestrzenianie się NATO pod granice Rosji, okupacja Iraku i Afganistanu, wojna w Pakistanie, prowokacja gruzińska oraz groźba ataku izraelsko-amerykańskiego na Iran zagrażają interesom Rosji i Chin w rejonach Bliskiego Wschodu i Kaukazu. Sytuacja jest napięta, trzecia wojna światowa wisi na przysłowiowym włosku.

Dla tych, którzy wojnę tę spędzą w bezpiecznych bunkrach, ilość ofiar nie będzie istotna. Totalna wojna nuklearna w wygodny sposób rozwiąże problem globalnego przeludnienia, które już w latach 70-tych uznane zostało za najistotniejszy czynnik zagrażający bezpieczeństwu państw kapitalistycznych ( i oczywiście, bezpieczeństwu prywatnych kapitalistycznych fortun).

 Ciekawe tylko dlaczego nie piszą o tym polskie gazety i dlaczego nie mówi o tym polska telewizja. Ponoć „Solidarność” wywalczyła niezależne środki masowego przekazu oraz wolność słowa i wyrażania opinii. Jak widać, nic się pod tym względem nie zmieniło.

Reklamy

Written by autor

25 listopada 2008 @ 1:44 am

%d blogerów lubi to: